تولید زرشک، زعفران و عناب بر پایه دانش بومی و نگاهی به پرورش عناب در سایر کشورها

تولید زرشک، زعفران و عناب بر پایه دانش بومی و نگاهی به پرورش عناب در سایر کشورها

 

به سفارش: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
نویسنده: کمال غوث – غلامرضا هادربادی
ناشر: انتشارات فکر وبکر
شابک: ۵-۰۵-۲۸۶۰-۹۶۴- ۹۷۸
چاپ اول ۱۳۹۲

 

بخش اول  –  فصل اول- اهمیت و شناسایی دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک،زعفران و عناب در خراسان جنوبی

فصل دوم – دانش بومی در تولید زرشک

فصل سوم – دانش بومی در تولید زعفران

فصل چهارم – دانش بومی در تولید  عناب

بخش دوم –  دیباچه

فصل اول – درخت عناب چیست

فصل دوم  –  پرورش عناب

فصل سوم  – واریته های عناب

فصل چهارم  – تکثیر

فصل پنجم – مصارف و کاربرد های عناب

فصل ششم – استفاده های دارویی

فصل هفتم – عناب در چین

فصل هشتم – عناب هندی

Please follow and like us:
Pin Share