کمک به مغز در هوای بدبو

بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب ایرانی بوهای بد و ناخوشایند می‌توانند عملکردهای شناختی، هیجانی، محاسباتی، تصمیم‌گیری، یادگیری، و حافظه را در مغز دگرگون کنند و موجب بی‌خوابی، تنیدگی، و آشفتگی ...

بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری

چای ترش چای مکه Hibiscus Sabdariffa

با هدف مطالعه تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.)، آزمایشی در دو سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ و ۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه جیرفت، به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.