پیشگیری از ابتلا به کرونا در تابستان

تابستان

بدن انسان از لحاظ مزاجی باید در اعتدال باشد؛ اگر بدن را هر فصل در حالت اعتدال نگهداریم، احتمال ابتلا به کرونا و شدت عوارض آن را کاهش خواهیم داد؛ در این مطلب به برخی تدابیر فصل تابستان در مواجهه با ویروس کرونا اشاره شده است.

شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA

blank

توالی‌یابی RNA در حال حاضر یک انتخاب مؤثر و پرسرعت برای مطالعه ترانسکریپتوم گونه‌های گیاهی غیر مدل است که برای شناسایی شبکه‌های ژنی و الگوهای بیان ژن‌های تولیدکننده متابولیت‌های ثانویه در اندام‌های مختلف گیاهان استفاده می‌شود. اصلی‌ترین ترکیب‌ها در بافت‌های میوه و برگ گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) را ترپنوئیدها، فلاونوئیدها و آلکالوئیدها تشکیل می‌دهند.