به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، قادری رئیس سابق جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در مراسم تودیع و معارفه رئیس این مرکز گفت: ایجاد گروه گیاهان دارویی بر محوریت زرشک، زعفران و عناب و معرفی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان یکی از ۱۳ واحد دارای فعالیت‌های شاخص در حوزه گیاهان دارویی، از دستاوردهای مفید جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی است.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))