برداشت ۷۰ درصد گل گاوزبان کشور از شهرستان رودسر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت گل گاوزبان از ۴۷۰ هکتار از زمین های کشاورزی در اشکورات رودسر خبرداد و گفت: ۹۰ درصد گل گاوزبان کشور در گیلان تولید می شود.