مدیر جهاد کشاورزی کنگاور افزود: گیاه داروئی موسیر با عملکردیک تن به ارزش تقریبی ۲۰میلیون ریال در سطح یک هکتار از مزارع موسیر روستای سرخلج این شهرستان برداشت گردید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه ، به  نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، سیروس نوروزی گفت: در سال گذشته و با حمایت سازمان جهادکشاورزی برای اولین بار کاشت موسیر در اراضی زراعی شهرستان انجام گردید.

وی مهمترین نکته در برداشت موسیر را برگرداندن پیازهای ریز به داخل خاک و شخم مجدد زمین برشمرد.