ˈسارا قاسمی ˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود : با افزودن اسانس و عصاره گیاهان دارویی می توان باکتری ها را مهار و عامل فساد و بیماری زا بودن مواد غذایی را کنترل کرد. باکتری ها عامل بروز بسیاری از بیماری ها در انسان هستند که از طریق مصرف مواد غذایی آلوده منتقل می شود.

وی افزود : با توجه به وجود گونه های گیاهی متعدد در ایران با انجام مطالعات ضد میکروبی بر روی تعدادی از این گیاهان دارویی می توان به یافته های ارزشمندی در زمینه خاصیت ضد باکتریایی این گیاهان دست یافت.

قاسمی خاطرنشان کرد : در حال حاضر با افزایش مصرف داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها مشکلاتی ازقبیل ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم ها و کاهش اثرات مثبت آنها به وجود آمده است .از این رو مقاومت باکتری های بیماری زا به آنتی بیوتیک های جدید محققان را برآن داشته است که از مواد ضد میکروبی با منشا گیاهی (گیاهان دارویی) به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیکهای غیر موثر استفاده کنند.

به گفته وی تحقیقات دراین زمینه نشان می دهد که عصاره و اسانس گیاهان دارویی ممکن است بر روی برخی از باکتری ها یی که قادر به تکثیر در موادغذایی هستند اثر بازدارندگی داشته باشد.

وی گفت : بنابراین می توان ماده غذایی را با غلظت مناسبی از عصاره ویا اسانس گیاه مورد نظر (مانند عصاره گیاه آویشن شیرازی و عصاره دانه هسته انگور) آغشته کرد که این عصاره ها ضمن این که خاصیت ضد باکتریایی دارند موجب بهتر شدن مزه غذاها نیز می شود.


کلیدواژه ها : ,