به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دولت هند اعلام نموده است جهت توسط طب سنتی و صادرات داروهای گیاهی، ۱۵.۸ میلیون دلار جهت تاسیس مرکز تحقیقات ملی گیاهان دارویی اختصاص می دهد. همچنین وزارت تجارت هند اعلام نموده است در راستای توسعه صادرات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی این کشور، حمایت مالی قابل توجهی از شرکت های تولیدکننده جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی اروپا و آمریکای شمالی خواهد نمود.
امیدواریم اینچنین حرکت های سازنده و مهمی در کشورمان توسط ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی رونق پیدا نماید.