به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از اخبار مرکز خراسان جنوبی، هزار و ۷۵۲ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان سرایان خراسان جنوبی زیر کشت گیاه داوریی زیره سبز رفت.
سلیمانی، مدیر جهاد کشاروزی شهرستان سرایان پیش بینی کرد از این اراضی ۷۸۰ تن زیره سبز برداشت شود.
آقای سلیمانی افزود: با برداشت این میزان محصول مبلغ ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در آمد نصیب۹۵۰ کشاورز خواهد شد.
شهرستان سرایان بیشترین سطح زیر کشت زیره را در خراسان جنوبی دارد.
برداشت زیره در این شهرستان از اواسط خرداد آغاز می شود.
محصول زیره سبز با توجه به نیاز آبی کم نسبت به اقلیم گرم و خشک منطقه مقاوم است و از این حیث صرفه اقتصادی خوبی دارد.
گیاه دارویی زیره سبز اشتها آور و هضم‌کننده و ضد نفخ است.