به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، سجاد احمدی در گفت و گو با خبرگزاری بسیج بیان داشت: ۲۶ کمیته از جمله کمیته های بانک اطلاعاتی گیاهان دارویی زاگرس، کشت و توسعه گیاهان دارویی بومی زاگرس، شناسایی و تکثیر گیاهان دارویی در حال انقراض زاگرس، تولید و فرآوری گیاهان داروی، هدایت و حمایت دانشجویان و پژوهشگران گیاهان دارویی و دیگر کمیته ها بمنظور راه اندازی مرکز حمایت از تحقیقات گیاهان دارویی زاگرس لرستان تشکیل شده است.

 وی افزود: این مرکز با هدف ایجاد محصولات دانش بنیان با بهره گیری از گیاهان دارویی بومی زاگرس تشکیل می شود.

 مسئول مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گیاهان دارویی لرستان گفت: برای تشکیل شورای علمی این مرکز نیز از ۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها با رتبه دانشیاری که با فعالیت های این مرکز مرتبط هستند دعوت به عمل خواهد آمد.

احمدی تصریح کرد: مزرعه تحقیقاتی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گیاهان دارویی لرستان در اراضی مجتمع تفریح حضرت سید الشهداء سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: موافقت اولیه راه اندازی این مرکز اخذ شده است و امیدواریم با راه اندازی آن با حرکت در مسیر اهداف از پیش تعیین شده موافقت قطعی آن را نیز پس از یک سال فعالیت اخذ نماییم.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))