محمد غلامی توانسته در یکسال گذشته یک تن گیاه داروئی به لیمو به ارزش ۶۰ میلیون تومان برداشت کند که علاوه بر مصرف در خراسان شمالی به استان خراسان رضوی هم صادر می شود .

این کشاورز از هزینه پایین تولید به لیمو می گوید و خاطرنشان می کند: هزینه تولید این گیاه داروئی نسبت به صیفی جات بسیار پایین تر و بازار فروش آن نیز بسیار خوب و پرسود است به همین علت زمین های زیرکشت صیفی جات را به به لیمو اختصاص خواهد داد .

وی قصد دارد علاوه بر گسترش تولید گیاه داروئی به لیمو، گرفتن اسانس و صنعت بسته بندی این گیاه را در اولویت های بعدی کار خود قرار دهد .

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان هم در این باره می گوید : این کشاورز شیروانی در چهار سال گذشته ، مبلغ ۲۱۹ میلیون تومان از محل بنگاه های زود بازده جهاد کشاورزی برای راه اندازی این واحد گلخانه ای وام دریافت کرده و از مشاوره کارشناسان این سازمان بهره گرفته است و هم اکنون دارای یکی از گلخانه های موفق استان است.

محمد علی شریکیان می افزاید : این تولید کننده پر تلاش تاکنون برای ۲۴ نفر بصورت متغییر و ۳ نفر بصورت ثابت اشتغال ایجاد کرده است.

به لیمو در ایران در استان های شمالی کشت می شود .

درختچه این گیاه یک و نیم تا ۲ متر است که گاهی بیشتر هم می شود و دارای برگ های ساده سرنیزه ای است .