کتاب اکولوژی بذرها - The Ecology of Seeds

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب “اکولوژی بذرها (The Ecology of Seeds)” که در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان (Cambridge University Press) منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. در این کتاب مطالب متنوعی در رابطه با نحوه تکثیر گیاهان با بذر، مراحل تشکیل بذر، پراکنش بذور و ایجاد بانک بذر در طبیعت، خواب بذور و روش های تحریک جوانه زنی آنها وجود دارد. حجم فایل این کتاب در حدود ۱۰ مگابایت می باشد.

.

دانلود.