رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بندرعباس گفت : این مجوز برداشت با توجه به طرح توان بخشی اجرا شده و یک سال استراحت برای این مراتع، صادر شده که تا کنون سه ونیم تن آویشن برداشت شده است.

وی گفت: بیشترین سطح برداشت در روستاهای دهیج ،اسپند ،کلالیون و کرت زنی است که پس از برداشت، این گیاه داروئی به استانهای فارس،کرمان،تهران و اصفهان حمل وصادر می شود.

پارسال از این مراتع ۲تن آویشن قاچاق برداشت شده بود.

Please follow and like us:
Pin Share