به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر محمدباقر رضایی در سمینار تخصصی گیاهان داروئی که در محل جهادکشاورزی شهرستان مشهد برگزارشد با اعلام این مطلب افزود:بحث تخصصی کردن رشته گیاهیان داروئی جزءواجبات است که وبتوانیم موضوعات این رشته را کاربردی کنیم.

وی اظهار کرد تاکنون بحث گیاهان داروئی به صورت عموم مطرح بوده واینکه ارزش این گیاهیان چه قدر در کشور ما رشد داشته وچه قابلیتی در این زمینه وجود دارد برای متخصصین ما مفهوم روشنی نداشته است.

رضایی افزود:هراستانی قابلیت محصولات خیلی گوناگونی دارد که روی موضوعات خاص کار وباید شبکه سازی شود وبتوانیم شهرستان هاوحتی روستاها را به این شبکه وصل کنیم.

رییس انجمن علمی گیاهان داروئی ایران بیان کرد:ما می توانیم با هم یک کار ملی انجام دهیم اگر پنج استان یک محصول به بازار بدهند در صنعت دنیا اتفاق برزگی می اوفتد.

رضایی گفت: گیاهان داروئی حوضه بسیار وسیع وپیچیده است که هرچه اطلاع رسانی در مورد گیاهیان صبحت کنیم بسیارکم است.