جزوه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ویژه بهورزان شاغل در خانه های بهداشت
آشنایی با داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها

.

همیشه عنوان می شود که خانه های بهداشت در شهرها و روستاهای کشور، خط مقدم مبارزه با بیماری ها می باشند. اقدام قابل تحسین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آموزش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی فرموله شده به بهورزان شاغل در خانه های بهداشت سبب تدوین جزوه ای شده است که توسط شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به شما مخاطبین گرامی تقدیم می گردد. امیدواریم داروهای گیاهی با حضور در مناطق مختلف کشور سبب پیشگیری و درمان بیمارهای شایع گردند و بار هزینه های درمانی مردم کشورمان را کاهش دهند.

.

دانلود Download