به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از ایرنا، در راستای تدوین و پیگیری برنامه های کمیته راهبردی گیاهان دارویی استان گلستان، پنجمین نشست این گروه با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و دانشگاهی عضو کمیته در استانداری گلستان برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: در این نشست، طرح کلان سرخدار که با مشارکت مرکز تحقیقات استان و جهاد دانشگاهی گلستان تدوین شده است به تصویب رسید.

دکتر ‘عباس علی نوری نیا’ گفت: هم چنین مقرر شد این طرح به صورت ملی در چند فاز با همکاری سایر دستگاه ها در استان گلستان به عنوان قطب سرخدار کشور پی گیری و به اجرا در آید. در این نشست مهندس ‘رضا غلامی’ معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز حضور داشت.


کلیدواژه ها :