به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی همدان قطب گیاهان دارویی و خوراکی است و این روزها دامنه کوه‌های آن از جمله         کوه الوند شاهد رویش گیاهان و سبزیجات بسیاری از جمله شنگ، بنفشه، گزنه، بابونه، غازیاقین، گیلاقه، کنگر، کاسنی و غیره است.

اما نکته قابل توجه این است که هم‌زمان با رشد گیاهان و سبز شدن گونه‌های گیاهی مختلف در این مناطق، پای عده‌ای سودجو که اغلب افراد بیکار و مهاجر هستند به این دامنه‌ها گشوده شده و آن‌ها با توجه به رویکرد مردم همدان به مصرف برخی سبزیجات کوهی همانند ریواس و کنگر، با برداشت بی‌حدوحصر و غیراصولی به قلع‌وقمع گونه‌ها می‌پردازند.

 

چوب حراج بوته‌ چینان به سرمایه‌های طبیعی الوند

 

این اقدام تا جایی پیش رفته که برخی از انواع گیاهان کوهی مناطق کوهستانی همدان در پی برداشت بی‌رویه رو به انقراض هستند و متأسفانه شماری از مردم با جمع‌آوری نادرست گیاهان خوراکی و دارویی به عرصه‌های طبیعی خسارت زیادی وارد می‌کنند.

این افراد با هجوم و سرازیر شدن به دامنه‌های کوهستان‌های همدان و پر کردن کیسه‌های خود از گیاهان و سبزیجات کوهی آن‌هم به‌صورت ریشه‌کن نمودن آن‌ها و با برداشت بی‌رویه و بدون رعایت شرایط خاص رشد این گیاهان به تخریب عرصه‌های زیستی این گیاهان می‌پردازند.

عمق فاجعه تا جایی است که اگر این روزها به خیابان‌های منتهی به بازار اصلی همدان سر بزنیم ردیفی از کاسبان را خواهیم دید که با فروش این گیاهان کوهی به کسب درآمد می‌پردازند.