به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری مهر، مسلم ابراهیمی در پاسخ به این سئوال که قم ظرفیت کشت چه گیاهانی را دارد، افزود: اکثر گیاهان دارویی قابلیت کشت در شرایط استان قم را دارند ولی از نظر اقتصادی گیاهان قابل کشت شامل نعنا فلفلی، نعنا معمولی، شوید، به لیمو، بابونه، زیره سبز، بید مشک، گل محمدی و زعفران می‌شود.

وی با بیان اینکه کشت هدفمند گیاهان دارویی در قم انجام می‌گیرد، افزود: حدود ۱۰ قلم گیاه دارویی در استان قم شامل نعنا فلفلی، نعنا معمولی، شوید، به لیمو، بابونه، زیره سبز، بید مشک، گل محمدی و زعفران کشت می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر ۵۹۴ تن مجموع تولید گیاهان دارویی در استان قم بوده است.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت نعنای معمولی در استان قم هشت و ۲۵ صدم هکتار و میزان تولید ۳۳۰ تن، سطح زیر کشت نعنای فلفلی یک هکتار و میزان تولید ۲۵ تن، سطح زیر کشت زیره سبز سه هکتار و میزان تولید آن یک و هشت دهم تن و سطح زیر کشت شوید پنج هکتار و میزان تولید ۱۶۵ تن است.

ابراهیمی ادامه داد: سطح زیر کشت به لیمو ۲۵ صدم هکتار و میزان تولید ۲ و ۲ دهم تن، سطح زیر کشت بابونه یک و نیم هکتار و میزان تولید ۲ و ۲۵ صدم تن، سطح زیر کشت بیدمشک ۶ هکتار و میزان تولید ۱۸ تن، سطح زیر کشت گل محمدی ۹۰ هکتار و میزان تولید ۴۵ تن و همچنین سطح زیر کشت زعفران هشت و نیم هکتار و میزان تولید هفت و ۲ دهم تن است.

وی در پایان گفت: میزان سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان قم ۱۲۳ هکتار و میزان تولید این گیاهان ۵۹۴ تن است.