دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با  دانا، با بیان اینکه وزارت بهداشت از قدیم حامی توسعه داروهای گیاهی در کشور بوده است گفت: بر اساس طرحی قرار است برخی از داروها وارد طرح پزشک خانواده شوند.

وی با اشاره به رشد و توسعه داروهای گیاهی در کشور ادامه داد: داروهای گیاهی که مجوز وزارت بهداشت را داشته و در بازار موجود هستند نسبت به سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.