رضا حسین زاده، محقق و مهندس کشاورزی در خصوص اثر درمانی مرزه کوهی که در بسیاری از داروهای گیاهی استفاده می شود گفت: این گیاه آرامبخش بوده و عارضه چربی خون را برطرف می سازد فشار خون را نیز کنترل می کند.
وی در ادامه بر تاثیر گیاه مرزه در کنترل بیماری دیابت اشاره کرد و افزود: این گیاه حاوی آنتی اکسیدان بوده بنابراین رادیکالهای آزاد وارد بدن کرده و با تاثیر بر بتا پانکراس بیمار دیابت را کنترل می کند و با درمان نوروپاتی مانع قطع عضو در آنها می شود.
حسین زاده با بیان اینکه مصرف گیاه مرزه کوهی موجب افزایش طول عمر می شود اذعان داشت:‌افرادی که دارای تیروئید کم کار یا پرکار بوده و یا دچار کاهش قند خون می شوند نباید از این گیاه مصرف کنند.

کلیدواژه ها :