شریفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت : ۱۰۰ درصد گیاه دارویی آویشن استان به کشورهای عربی ، خلیج فارس و اروپایی صادر می شود.
هر کیلوگرم آویشن در بازار استان ۱۰هزار تومان خرید و فروش می شود.
مساحت کل رویشگاههای خراسان جنوبی یک میلیون هکتار است که ۱۰۷ هکتار آن قابلیت برداشت دارد.
آویشن درختچه ای کوتاه و پر شاخه است. شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است. گل های سفید ریز آن به طور چتری و منفرد می رویند. میوه آن فندق چهار قسمتی است. گیاه آویشن گیاهی است علفی با ساقه های کرکدار و سفید از خانواده نعناع (Lamiasceae) که سرشاخه های گل دار و برگ آن قابل استفاده است .
دم کرده آن به هضم غذا کمک کرده و ضد سرفه و خلط آور است و در برونشیت ، سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانی استفاده می شود.
آویشن از گونه‌های گیاهی و دارویی مجاز و مشروط است که بهره برداری از آن باید با کسب مجوز از منابع طبیعی باشد.

Please follow and like us:
Pin Share