به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری پانا، پایان برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در گیلان مهمترین قطب تولید این محصول در ایران ۹۰درصدگل گاوزبان ایران از ۶۳۰هکتار از کوهستانهای گیلان برداشت می شود.

 

رودسر–املش– سیاهکل– تالش– رودبار مهمترین قطب های تولید گل گاوزبان در گیلان وایران است.

 

ایرج بنیادی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان گفت: برداشت گل گاوزبان باتوجه به شرایط مساعدجوی امسال۱۱تن بیشتراز پارسال است مصرف این گیاه دارویی برای تسکین اعصاب ودرمان یرقان، کلسترول خون، ورم معده وزخم دهان ورماتیسم مفیداست.