دبیرانجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی کشور گفت: برای قانونمند کردن و ساماندهی عطاری‌ها باید داروخانه‌های گیاهی تاسیس شود.

دکتر میرفخرایی دبیرانجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی کشور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: ما نمی‌توانیم عطاری‌ها را نادیده بگیریم، برخی از این عطاری‌ها سالیان سال است که به این حرفه مشغول هستند و با بستن عطاری‌ها نمی توان تعداد زیادی از این افراد را از کار بیکار کرد.

وی افزود: طی بررسی‌های ستاد گیاهان دارویی در ۱۵ استان مشخص شد که تنها ۴۷۰۰ عطاری دارای مجوز هستند و بقیه مجوزی ندارند. برخی از عطاری‌ها از حسن نام این افراد سوء استفاده می‌کنند و در اهداف مشخص خود سودهای کلانی می برند و برخی نیز بدون سررشته وارد این کار می شوند که باید اینها قانونمند عمل کنند.

میرفخرایی تصریح کرد: با دانشگاه جامع علمی کاربردی تعاملی کردیم تا یک دوره برای عطاری‌ها گذاشته شود تا آنها با تحصیلات به کار عطاری بپردازند.

دبیرانجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی کشور اظهار کرد: در این زمینه نیز باید داروخانه‌های گیاهی راه اندازی شود و لیسانسیه‌های گیاهان دارویی به این امر بپردازند. این اقدام گام موثری در ساماندهی عطاری‌ها است.