سردرد خود یک بیماری نیست، بلکه نشانه یک بیماری است. مثلا سردرد تنشی به گیاهان داروئی آرامبخش پاسخ می‏دهد، اما باقی ماندن سردرد ممکن است حاکی از نیاز به استراحت، تکنیک‏های دفع تنش، یا حتی تجدید نظر در شیوه زندگی باشد. 

سردردهای پدید آمده از آبریزش مخاطی یا سینوزیت معمولا با داروهای گیاهی ضداحتقاق، هوازی تازه و رژیم غذائی یا مواد آلوده کننده باشد. میگرن‏های «داغ» را که با انقباض عروق خونی همراه هستند، می‏توان با استفاده از کیسه یخ و داروهای خنک کننده بهبود بخشید؛ و میگرن‏های «سرد»، مربوط به اتساع عروق خونی، به قرار دادن حوله داغ روی پیشانی و مصرف گیاهان گرم کننده و محرک پاسخ می‏دهند.

برخی از زنان در می‌یابند که بروز میگرن با عادت ماهانه آنان ارتباط دارد، و گیاهان داروئی هورمونی ممکن است در این مورد مفید باشند. داروهای گوارشی، مخصوصا گیاهان تصفیه کننده کبد مانند غافث هم در رفع سردرد مؤثر هستند.

واحد مرکزی خبر


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها :