فرماندار آباده از توافق فرمانداری این شهرستان و دانشگاه علوم پرشکی شیراز برای ایجاد کارخانه تولید داروهای گیاهی در آباده خبر داد.

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))