قطره خوراکی دارچین شرکت زردبند
پودر گیاه گالگا شرکت زردبند
قرص گالگا شرکت دینه
قرص گلیکوگل شرکت گل دارو (پایین آورنده قند خون)
عصاره خوراکی شنبلیله شرکت اکسیر گل سرخ
کپسول ابسی لس شرکت گیاه اسانس ( کاهنده قند و کلسترول و وزن)
قطره استویا جی ای شرکت گیاه اسانس ( شیرین کننده طبیعی بدون قند برای دیابتی ها )