شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی شماره یازدهم مجله علمی پژوهشی باریج اسانس را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود Download.

مطالب منتشر شده در این مجله عبارتند از:

۱- گیاه زرشک، آلکالویید بربرین و مصارف دارویی آنها
۲- بررسی تغییرات بیوشیمیایی گیاه دارویی گل گاوزبان پس از زوال و پیری بذر
۳- بررسی اثر برخی کندکننده¬های رشد گیاهی بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار
۴- بررسی تغییرات آنتی اکسیدانی گیاه دارویی چای مکه (.Hibiscus sabdariffa Linn) در مراحل مختلف رشد
۵- نقش بیوتکنولوژی در تکثیر گیاه شاهدانه Cannabis sativa جهت تولید فیتوکانابینوئیدها (۱)
۶- آلرژی فصلی
۷- مطالعات پایداری در محصولات دارویی
۸- روشهای مختلف خشک کردن گلهای تزئینی و گیاهان دارویی
۹- کوددهی با آهنگ متغیر (VRT)
۱۰- تازه های پزشکی، نانو و گیاهان دارویی
۱۱- روغن کنجد
۱۲- نوشیدنی تلخ با اثر شیرین
۱۳- میوه های عجیب و شگفت انگیز
۱۴- مطالب خواندنی
۱۵- تازه الگوی یکپارچه مدیریت منابع انسانی برای شرکتهای کوچک و متوسط (۲)
۱۶-علل اخراج از محل کار