به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، دومین نشست فوکال پوینت‌های گیاهان دارویی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) از ۱۸ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ (مطابق با ۱۸-۱۹ مارس ۲۰۱۵) به‌ منظور بررسی و تدوین حداقل استانداردهای کیفیت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مورد قبول در کشورهای منطقه در شهر لاکنو کشور هند برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی انجمن تحقیقات علمی و صنعتی و با همکاری مرکز IORA RCSTT ، وزارت امور خارجه هند و موسسه مرکزی گیاهان دارویی و معطر (CIMAP) و انجمن تحقیقات علمی و صنعتی (CSIR) برگزار شد، مراجع ملی گیاهان دارویی از ۱۱ کشور عضو منطقه و شرکت‌های خصوصی دو کشور ایران و هند شرکت کردند.

همچنین در حاشیه این نشست، نمایشگاهی برای تولیدکنندگان داروهای گیاهی برای ایجاد موقعیت‌های تجاری برای کشورهای منطقه بر پا شد.