ده گیاه دارویی برتر از دیدگاه انجمن گیاهان دارویی آمریکا

.

به نقل از مستند مکتوب دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳

(به کوشش تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی)

.

دانلود Download.

 .

ردیف نام گیاه دارویی نام علمی
 ۱ ریحان سبز (Ocimum basilicum) Sweet Basil
 ۲ آویشن Common Thyme (Thymus vulgaris)
 ۳ برگ بو Bay (Laurus nobilis)
 ۴ مریم گلی Common Sage (Salvia officinalis)
 ۵ مرزنجوش Greek Oregano (Origanum vulgare)
 ۶ پیازچه کوهی Chives (Alliums schoenoprasum)
 ۷ شوید Dill (Anethum graveolens)
 ۸ جعفری Parsley (Petroselinum crispum)
 ۹ رزماری Rosemary (Rosmarinus officinalis)
 ۱۰ اسطوخودوس Lavender (Lavandula spp.)