شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران، گزارش کمیته تخصصی واژه گزینی گیاهان دارویی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در ابتدای تیرماه ۱۳۹۲ منتشر شده است را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))