معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان گفت:این پژوهشکده با هدف ایجادزمینه و بسترلازم برای اشتغال وتوسعه فناوری در زمینه غذای سالم،گیاهان دارویی و داروسازی گیاهی راه اندازی شده است.

آقای نجفی افزود:این پژوهشکده دارای کارگروههای غذای سالم،داروسازی گیاهی، گیاهان دارویی و طب سنتی است.

بگفته او ، برای ساخت و راه اندازی این پژوهشکده در دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان جمعی از خیران یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال هزینه کرده اند.