ˈمراد شیخ ویسیˈ روز دوشنبه به ایرنا افزود: وجود استعدادهای بالقوه عظیم ملی، تنوع اقلیمی، تنوع گونه ای و ذخایر ژنتیکی که از ویژگی های بارز سرزمین ایران است باعث توجه بیش از پیش مسوولین کشور به این موضوع به عنوان یک ضرورت ملی شده است.

وی گفت: این ویژگی ها می تواند در چارچوب یک برنامه مشخص و با نگرش جامع نگرانه اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی (خودکفایی دارویی) اشتغال، امنیت غذایی در عرصه ملی و مبانی بعنوان یک منبع پردرآمد ارزی برای کشور محسوب و ایفای نقش نماید.

شیخ ویسی افزود: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به عنوان متولی سطح وسیعی از منابع ملی کشور می تواند در این راستا نقش اساسی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در این راستا، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه نسبت به شناسایی اراضی مستعد گیاهان دارویی در حدود ۲۰ هزار هکتار اقدام کرده که با مشارکت بهره برداران این عرصه ها و با هدف توانمند سازی جوامع محلی و تولید درآمد و اشتغال نسبت به کشت و توسعه گیاهان دارویی اقدام کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: خوشبختانه این اقدام در استان از استقبال خوبی برخوردار بوده و تعداد زیادی از روستاییان و بهره برداران عرفی در قالب تعاونی و بصورت انفرادی اقدام به کشت گیاهان دارویی و صنعتی مثل موسیر، آویشن، سماق، درخت بنه، گلابی وحشی و بادام کرده اند.

وی گفت: در مجموع مساحت این عرصه ها به یک هزار هکتار می رسد.