رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: اقدامات خوبی در ایلام توسط جهاد دانشگاهی استان و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

مهندس بازدار افزود: دو نگرانی عمده در خصوص کاشت گیاهان دارویی وجود دارد که یکی مربوط به هزینه سنگین کاشت، داشت و برداشت و دیگری مربوط به وجود تضمین لازم برای خرید است و برای تضمن خرید ارتباطاتی با استان‌های لرستان و کرمانشاه برقرار شده و امیدواریم با پیدا کردن بازار خرید در زمینه گیاهان دارویی کشت آن را توسعه دهیم.