به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: برداشت گیاهان دارویی از عرصه‌های طبیعی شهرستان ممنوع شد.با توجه به خشکسالی و عدم تخریب مراتع برداشت گیاهان دارویی از عرصه‌های طبیعی شهرستان ممنوع شد.

وی افزود: به منظور اعمال این ممنوعیت و برخورد با متخلفان احتمالی همه مسیر های دسترسی به رویشگاه ‎ ها و زیستگاه ‎ های گیاهان بهاره تحت کنترل هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد تصریح کرد: هدف از این ممنوعیت ایجاد مجال برای تقویت و تجدید حیات پوشش و تنوع گیاهی عرصه ‎ های طبیعی شهرستان است.

ثقلینی اضافه کرد: برداشت بی ‎ ‌رویه انواع گونه ‎ های گیاهان دارویی زمینه را برای فرسایش خاک و عدم ذخیره ‎ سازی نزولات جوی فراهم می ‎کند.

وی خاطرنشان کرد: با اطلاع ‎ رسانی مناسب و افزایش سطح آگاهی جوامع محلی و آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه چگونگی مصرف و استفاده از گیاهان دارویی و مقوله داروی گیاهی می ‌ توان از برداشت بی ‎ رویه و خسارات جبران ناپذیر به رویشگاه ‎های مرتفعی شهرستان بروجرد جلوگیری کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: حفظ و حراست گونه‌های گیاهی نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی دارد.