به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از شبکه خبر، «محمود حجتی» که برای شرکت در اجلاس وزرای کشاورزی جهان به برلین سفر کرده است با همتای آلمانی خود «کریستیان اشمیت» دیدار و در رابطه با مسائل مورد علاقه دو کشور گفت وگو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی پس از امضای تفاهم نامه همکاری با همتای آلمانی گفت: یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری بین دو کشور را در رابطه با کشت و فرآوری گیاهان دارویی و سپس بازاریابی آنها بود.

حجتی گفت: در حال حاضر شاهد استقبال مردم از داروهای گیاهی هستیم. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری در زمینه آب و آبیاری است، گفت: در رابطه با مسایل مربوط به آبیاری و به ویژه در رابطه با تجهیزات آبیاری با یکی از شرکت های آلمانی به توافقاتی رسیده ایم.