کتاب «گیاهان دارویی» (احتیاط مصرف و تداخلات دارویی) درباره گیاه درمانی‌ست. این کتاب توسط دکتر سیدعلی ضیایی و دکتر بیتا مسگرپور تألیف و با همکاری دکتر آیدا شبستری و با مقدمه‌ای از دکتر حسین فرسام منتشر شده است.

کتاب «گیاهان دارویی» در ۴۵۶ صفحه، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.