عصاره تاناستوم شرکت زردبند ( کمک به بهبود میگرن)
قطره آنتی میگرن شرکت گل دارو ( برطرف کننده حملات میگرنی و سردردهای عصبی)
قطره میگراگل شرکت گل دارو ( برطرف کننده حملات میگرنی وسردرد های عصبی)
لوسیون موضعی منتا شرکت باریج اسانس گیاه نعناع فلفلی
روغن خشخاش شرکت باریج اسانس
اسپری بینی سینول شرکت گیاه اسانس( تسکین میگرن)


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))