آشنایی با کامبوجیا ، ترکیبات و خواص دارویی مضرات و نحوه تهیه آن


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))