داروی گیاهی پروستکس در شرکت داروسازی سبز داروی اصفهان تولیدشد.

اقای دکتر نگارنده گفت: در ترکیب این دارو از گیاه نخل اره ای استفاده شده و برای درمان بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات به کار می رود.

اقای دکتر نگارنده افزود: فرمول این دارو نخستین بار درکشور تولید شده و از نمونه امریکایی آن ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه این دارو به صورت کپسول است گفت : هم اکنون این دارو روانه بازار دارویی کشور شده است.

مسئول فنی شرکت داروسازی سبزداروی اصفهان،شماره ثبت این دارو را ۱۲۲۳۲۲۲۶۱۰ اعلام کرد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))