دوره های آموزشی ماساژ:

۱۸ و ۱۹ مهرماه

تئوری – عملی

خانم دکتر گلجاریان

آقای دکتر مجاهدی

تلفن ثبت نام:

۰۹۱۹۷۱۶۳۵۷۰

اطلاعات بیشتر، کلیک نمایید!


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))