چای سبز

  • گیاهان دارویی مفید برای دیابتی ها

    این یادداشت، اشاره ای دارد به برخی از مهم ترین گیاهان دارویی با خواص کاهش دهندگی قند خون که گزارش های بالینی و آزمایشگاهی معتبر مبنی بر موثر بودن آنها موجود است و همچنین نگاهی می اندازد به گیاهان دارویی که در طب سنتی ایران در درمان بیماری دیابت تجویز می شوند.

  • بهترین روش استفاده از چای سبز در کاهش وزن

    حتما تا امروز با تبليغات وسيعی که درباره خواص درمانی چای سبز در کاهش وزن در جامعه، ر سانه ها ...