جستجوی شما درباره اسپند | صفحه 5 از 5 | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

  • قیمت پایه‌ی صادراتی انواع گیاهان دارویی و معطر

    احتراماً، در پاسخ به نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۶۳۲/۳۴ مورخ ۲۴/۷/۸۴ اتحادیه‌ی صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران در خصوص قیمت‌ پایه‌ی صادراتی انواع گیاهان دارویی، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند؛ درخواست در جلسه‌ی مورخ ۱۲/۱۰/۸۴ کمیته‌ی قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی مطرح و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

  • تحقیقی درباره آشنایی کلی با مقوله گیاهان دارویی

    چکیده:گیاهان داروئی به طورکلی دربرگیرنده همه انواع گیاهان اعم ازداروئی، ادویه ای،معطر  و...می باشد. حفظ ونگهداری گیاهان داروئی خشک شده تنها در ...