به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایمنا، امیرمسعود شهبازی مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان در حاشیه بازدید از مزرعه گل‌محمدی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گلپایگان، اظهار کرد: کار برداشت گل‌محمدی از سطح ۱۳۵ هکتار از گلستان‌های شهرستان گلپایگان از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز و تا نیمه خردادماه ادامه دارد.
امیرمسعود شهبازی با بیان اینکه از هر هکتار زیر کشت چهار تن گل‌محمدی برداشت می‌شود، افزود: امسال در شهرستان پیش‌بینی برداشت ۵۰۰ تن گل‌محمدی داریم.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با تأکید بر توسعه صنایع تبدیلی و کشت گیاهان دارویی و گل‌محمدی در شهرستان گلپایگان، گفت: به منظور اشتغالزایی در شهرستان در حال جذب سرمایه گذار برای احداث صنایع فرآوری گل‌محمدی و صنایع تبدیلی هستیم.
برداشت سه تن سبزیجات در ماه گلخانه مزرعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان
در ادامه محمد منعمی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان، اظهار کرد: سال ۱۳۹۵ پس از واگذاری شش هکتار زمین به دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان مزرعه تولید گیاهان دارویی به منظور راه‌اندازی رشته‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی ایجاد شد.
وی افزود: اکنون در این مزرعه هزار بوته گل‌محمدی با تولید سالانه ۵ تن، تکثیر گیاهان دارویی و گلخانه کشت سبزیجات برداشت می‌شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان از راه‌اندازی رشته‌های صنایع غذایی با فرایند صنایع تبدیلی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان خبر داد.
منعمی گفت: در راستای تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»،الویت دانشگاه فنی و حرفه گلپایگان ایجاد گلخانه‌های کشت محصولات ارگانیک به منظور اشتغالزایی دانشجویان رشته کشاورزی و صنایع تبدیلی مشغول در دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان است.
وی افزود: در حال حاضر در مزرعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای گلپایگان گلخانه کشت سبزیجات ارگانیک با ظرفیت تولید ۳ تن در ماه فعالیت دارد، تا پایان شهریورماه سال جاری سطح گلخانه‌های کشت سبزیجات به دو هزار و ۵۰۰ مترمربع با تولید هشت تن در ماه توسعه پیدا می‌کند.