بازارچه آنلاین گیاهان دارویی، به منظرو تأمین نیاز شرکتها و صنایع، درخواست خرید گیاهان دارویی ذیل را دارد:

  1. کاسنی
  2. رزماری
  3. آویشن شیرازی
  4. مرزنجوش

از تولیدکنندگان و بهره برداران محترم تقاضا می شود در صورتی که قادر به تأمین حدود ۳۰۰ کیلوگرم از هریک از گیاهان مذکور هستند، با گذاشتن پیام در پایین همین برگه و یا پر کردن فرم فروش گیاهان دارویی اعلام آمادگی نمایند.