‌به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از اداره‌کل منابع طبیعی استان لرستان، شیرزاد نجفی اظهار کرد: لرستان پتانسیل خوبی برای کشت گیاهان دارویی دارد.وی اضافه کرد: در همین راستا توسعه گیاهان دارویی در دستورکار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته است.نجفی ادامه داد: سال گذشته یک‌هزار هکتار از اراضی ملی استان زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان بیان کرد: در عرصه‌های طبیعی شهرستان بروجرد ۵۰ هکتار انواع گیاهان دارویی کشت شده است.وی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۰ هکتار از این عرصه‌ها به زیر کاشت درخت بادام رفته است.نجفی گفت: عمده کاشت شامل موسیر و بادام بوده است.