به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، عبدالله یوسفی گفت: امسال ۲۰ تن زعفران از سطح چهار هزار و ۲۰۰ هکتار کشتزار های استان برداشت شد.

وی افزود:  خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم را در بین استان های کشور دارد اما در بهره وری رتبه اول را دارد.

یوسفی میانگین عملکرد برداشت در هکتار در استان را بالاتر از کشور دانست و افزود: میانگین عملکرد تولید زعفران در این استان ۶.۲ کیلوگرم در هکتار است که این رقم در کشور چهار کیلوگرم است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه شهرستان فاروج به عنوان قطب تولید زعفران در استان است اظهار داشت: خراسان رضوی و خراسان جنوبی به ترتیب رتبه اول و دوم را در سطح کشور دارند که خراسان شمالی در رده سوم کشور قرار دارد.

یوسفی اظهار داشت: زعفران گیاهی کم توقع و پربازده اقتصادی است که برای کشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است و زمان نیاز آن به آب فصلی از سال است که دیگر محصولات به آب نیازی نداشته یا حداقل با مشکل کم آبی مواجه نمی‌شوند.