به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی لیلا اژدرى ، سرپرست دفتر بازاریابى و تبلیغات گردشگرى سازمان میراث فرهنگى در نشست خبرى دومین همایش و جشنواره ملى طبیعت گردى، طب سنتى و گیاهان دارویى نطنز گفت: این جشنواره ملى طب سنتى و گیاهان دارویى یکى از ابزارهاى توسعه بازار به مقاصد کمتر شناخته شده محسوب مى شود.
اژدری همچنین توضیح داد: پتانسیل هاى زیادى در نطنز وجود دارد که یکى از آن ها طب سنتى و گیاهان دارویى است.
وی در ادامه گفت : رویکرد جوامع به طب سنتى به نوع دیگرى در حال انجام است و کشورهاى آسیاى جنوب شرقى در این راستا پیشرو هستند.
سرپرست دفتر بازاریابى و تبلیغات گردشگرى سازمان میراث فرهنگى با تاکید براینکه  این جشنواره پتانسیل بین المللى شدن نیز دارد افزود:  حرکات این چنینى که جامعه محلى و صنایع فراموش شده را فعال مى کند، حتى در زمینه اشتغال زایى نیز موثر است.