به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از تسنیم، علی شرفی با اشاره به اعطای تسهیلات این طرح اظهار کرد: ارائه تسهیلات به مجرایان این‌گونه طرح‌ها سبب ارتقای سطح بهره‌برداری گیاهان داروئی از مراتع می‌شود.

وی افزود: منطبق بودن شرایط منطقه با شرایط مورد نیاز دوره رشدی گیاهان دارویی، قیمت خرید بالاتر نسبت به سایر محصولات، عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته کاشت، داشت و برداشت از جمله دلایل کشت گیاهان دارویی است.

معاون برنامه ریزی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: در ایران شناخت گیاهان دارویی و کاربرد درمانی آن از دانش‌های پیشرفته‌ای بوده که پیش از دیگران به کار رفته است، البته تبلیغ و ترویج استفاده از گیاهان دارویی به معنای برداشت از طبیعت و به دنبال آن تخریب طبیعت نیست.