به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، استاندار فارس گفت: : اینک بیش از ۴۰۰ هکتار از زمینهای استان به کشت زعفران اختصاص یافته که این میزان با توجه به ویژگی های خاص کشت و شرایط مطلوب جغرافیایی فارس، در آینده به بیش از یک هزار هکتار خواهد رسید.

صادق عابدین بیان کرد: بازده اقتصادی بسیار خوبی در کشت زعفران وجود دارد که بر همین اساس نیز بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعتبار از طریق تسهیلات کم بهره به فعالان این بخش اعطا خواهد شد.

استاندار فارس، با اشاره به توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی در زمینه زعفران ادامه داد: تکمیل چرخه تولید و عرضه زعفران روندی درآمدزا برای این استان خواهد بود که با افزایش سطح زیرکشت آن جایگاه فارس از رتبه سوم کشت زعفران در کشور به رتبه دوم ارتقا خواهد یافت.

صادق عابدین، توسعه کشت گیاهان دارویی را از دیگر اهداف اصلی کارگروه توسعه کشاورزی دانست و افزود: بیش از دو هزار هکتار از زمینهای فارس به کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت.