به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران لرستان؛مسئول بخش تحقیقات کشاورزی و آبخیزداری استان با اعلام این خبر گفت:۱۲ هزار گونه گیاه مرتعی و دارویی استان از جنگلهای و مراتع استان جمع آوری و در مرکز تحقیقات کشاورزی و آبخیزی نگهداری می شود .

خادمی با بیان اینکه تا کنون ۲۲۰ گونه گیاه دارویی در لرستان شناسایی شده است افزود:از این تعداد ۲۰ گونه آنها مختص لرستان است .

وی افزود: از گیاهان دارویی تا کنون زیتون مورد ،مرزه و آویشن اکالیپتوس به مرحله تولید صنعتی رسیده اند.


کلیدواژه ها :