به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خور و بیابانک گفت: امسال به دلیل بارش های بسیار خوب در شهرستان، تولید این گیاه بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال های قبل افزایش نشان می دهد.مهدی آخوند افزود: بیشترین سطح رویشگاه قدومه در مراتع روستاهای مصر، عروسان کوره گز، خنج، ایراج، هفتومان و بازیاب است.

وی با بیان اینکه برداشت قدومه از اوایل اردیبهشت آغاز و تا پایان ماه ادامه دارد گفت: تاکنون بیش از یک تن قدومه برداشت شده و پیش بینی می شود تا پایان برداشت،  این رقم  به بیش از دو هزار تن برسد.اقلیم و شرایط آب و هوایی شهرستان خور و بیابانک پوشش متنوع گیاهی را در این منطقه ایجاد کرده است؛ به گونه ای که می توان از آن به عنوان سرزمین گیاهان دارویی استان اصفهان نام برد.